Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

      Co to jest?

Spółka działa pod firmą: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o. o.”.

Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod numerem 0000568080.

 

Szukaj w tym dziale: