Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

      Co to jest?

Informacja o przeprowadzonej kontroli

1. Organ kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
2. Data przeprowadzenia kontroli: 21.03.2013r. – protokół nr 22/2013
3. Podstawa prawna kontroli: art. 400k ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Dz.U z 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.
4. Przedmiot kontroli: umowa pożyczki nr 145/2011/88/OA/oe/P i dotacji nr 228/2011/88/OA/oe/D z dnia 03.06.2011 w sprawie przyznania środków WFOŚiGW na realizację zadania pn.: Termomodernizacja (budynek obecnej kuchni i obecny budynek administracji) obiektów znajdujących się na terenie Szpitala Specjalistycznego przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 10, połączona ze zamianą sposobu ich użytkowania.
5. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy: Zadanie inwestycyjne objęte umową z Funduszem zostało zrealizowane w terminie, zgodnie z zawarta umową.
6. Uwagi: brak
Protokół kontroli dostępny w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 10 lub na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

Szukaj w tym dziale: