Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

      Co to jest?

Organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd Spółki.

ZARZĄD

lek. med. Tadeusz Urban

Prezes Zarządu

Sekretariat Prezesa Zarządu (32) 373 23 13

 

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Robert Grosse

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Terlecki

Sekretarz Rady Nadzorczej - Anna Kapuśniak

Członek Rady Nadzorczej - Rafał Marek

Szukaj w tym dziale: