Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dane adresowe instytucji:
ul. M. Skłodowskiej Curie 10, 41-800 Zabrze

Centrala tel.: +48 323732300
Sekretariat Prezesa Zarządu tel: +48 323732313 fax: +48 323732396

NIP: 648-277-50-49, REGON: 272735162
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000568080

Kapitał zakładowy 27 700 000,00 zł
Nr Księgi Rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000013913

e-mail: klinika@klinika-zabrze.med.pl
www: www.klinika-zabrze.med.pl