Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

      Co to jest?

Dyrektor :
Lek. med. Tadeusz Urban

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych:
Mgr inż. Dorota Puka

Naczelna Pielęgniarka:
Mgr Małgorzata Cudak

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością:
Mgr Małgorzata Cudak

Kierownicy Komórek Organizacyjnych :

Dział Finansowo-Księgowy:
Główny Księgowy Mgr Maria Szybiak

Dział Ekonomiczno-Organizacyjny:
Bożena Malinowska

Dział Techniczno-Eksploatacyjny:
Mgr Katarzyna Hartman-Kotulla

Dział Zaopatrzenia:
Gabriela Matysik

Dział Zamówień Publicznych :
Mgr inż. Aldona Myślińska

Dział Pracowniczy:
Mgr Tamara Burek

Inspektor ds. BHP i P. Poż.:
Jolanta Kurzepa

Ordynatorzy Oddziałów :

Ordynator Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii:
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jarząb

Ordynator Klinicznego Oddziału Kardiologii:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska

Ordynator Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej:
Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek

Ordynator Klinicznego Oddziłu Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej:
Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Szukaj w tym dziale: