Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

      Co to jest?

PRZEPISY WEWNĘTRZNE

Akt Założycielski

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Wynagradzania

Regulamin Pracy

AKTY PUBLICZNO-PRAWNE

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na jej podstawie,
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135) oraz przepisy wydane na jej podstawie),
  3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 159 z późn. zm.),
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133 poz.883 z późn. zm.).
Szukaj w tym dziale: